Aksoy Holding / Aksoy Holding

1978 yılında kurulan Aksoy Holding, üç ana sektörde faaliyet göstermektedir; (1) Petrol ve Enerji, (2) Turizm & Gayrimenkul ve (3) Uluslararası Ticaret.

Petrol ve Enerji Aksoy Holding’in ana sektörüdür ve bu faaliyetler Turcas Petrol (BIST: TRCAS) ve bağlı ortaklıkları aracılığıyla yürütülmektedir. 88 yıl öncesine dayanan köklü bir geçmişi olan Turcas, sektörlerinde lider iştirakleri olan petrol ve enerji odaklı bir yatırım şirketidir:

 • Turcas'ın Akaryakıt Dağıtım ve Madeni Yağlar sektöründeki amiral gemisi iştiraki Shell & Turcas Petrol, ülke genelindeki 1.014 Shell markalı akaryakıt istasyon ağı, 12 akaryakıt terminali ve son teknoloji madeni yağ üretim tesisi sayesinde 2018’i yaklaşık 33 Milyar TL net satış hasılatı ile kapatmıştır. 2006 yılında faaliyete geçen ve Royal Dutch Shell ile Turcas arasında bir ortak girişim olarak kurulan Shell & Turcas, sadece enerji sektörünün lideri değil aynı zamanda Türkiye ekonomisindeki en büyük 10 şirket arasında yer almaktadır.
 • Konvansiyonel Enerji alanında Turcas, Alman ortağı RWE AG ile gerçekleştirdiği 600 Milyon Euro büyüklüğündeki yatırımın sonucunda 2013 yılında ticari faaliyete geçen 800 MW kurulu gücündeki Denizli Doğal Gaz Kombine Çevrim Elektrik Santrali’nin ortağı konumundadır. Yüksek teknolojik özellikleriyle Türkiye’nin şebeke arz güvenliğini destekleyen Denizli Elektrik Santrali Türkiye’nin enerji talebinin yaklaşık % 2’sini karşılayabilmektedir.
 • Yenilenebilir Enerji alanında Turcas, 2017 yılının 4. çeyreğinde ticari faaliyete geçen 18 MW kurulu gücündeki Aydın Kuyucak Jeotermal Enerji Santrali’nin sahibi ve işletmecisidir.

Turizm & Gayrimenkul, Aksoy Holding’in faaliyet gösterdiği ikinci ana iş koludur:

 • Aksoy'un Turizm sektöründeki en önemli varlığı tamamına sahip olduğu ve 1992 yılından beri Hilton tarafından işletilen, Türkiye’nin en büyük ve imza niteliğindeki 5+ yıldızlı otellerinden Conrad Istanbul Bosphorus’dur.
 • Aksoy, Aksoy Bodrum Taşınmaz Yatırımları iştiraki tarafından üstlenilen Bodrum’daki Epique Island projesi ile Ultra Lüks Konut Segmenti’ne giriş yaparak gayrimenkul yatırımlarını ülke çapında genişletmiştir.
 • Aksoy, Ticari Gayrimenkul sektöründe, Aksoy Maslak Taşınmaz Yatırımları iştirakinin sahip olduğu Aksoy Plaza vasıtasıyla faaliyet göstermektedir.
 • Aksoy, Aksoy Petrol Taşınmaz Yatırımları iştiraki altındaki akaryakıt istasyon mülkleri vasıtasıyla da Endüstriyel Gayrimenkul sektöründe ülke çapında yatırımlar gerçekleştirmektedir.

Aksoy Holding’in üçüncü iş kolu olan Uluslararası Ticaret; Irak, Suriye, diğer bazı Orta Doğu ülkeleri ve son zamanlarda Kuzey Afrika ülkelerinde markalaşmış madeni yağların dağıtımına odaklanmıştır. Bu alandaki operasyonlar, tamamına sahip olduğu Aksoy Enternasyonal iştiraki ve Aksoy Middle East ortak girişim şirketi tarafından yürütülmektedir.

Aksoy Holding, çeşitli sektörlerde küresel ortaklarıyla yatırım, üretim, ihracat, dağıtım, ticaret ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk faaliyetlerini sürdürmeye devam ederken, Türkiye’nin en beğenilen, dinamik yönetimi ile sürekli büyüyen ve değer yaratan girişimci yatırım şirketlerinden biri olma vizyonunu benimsemiştir.

İştirakleri vasıtasıyla 1.510 kişiye istihdam sağlayan Aksoy Holding’in 2018 sonu konsolide finansal tabloları uyarınca (amiral gemisi Shell & Turcas Petrol ve RWE & Turcas Güney Elektrik iştirakleri azınlık pozisyondan dolayı tam konsolidasyona tabi olmayıp özsermaye yöntemiyle konsolide edilmektedir) Toplam Varlıkları 2,7 Milyar TL’ye ulaşırken Öz Sermayesi 672 Milyon seviyesindedir.

Aksoy Plaza

Founded in 1978, Aksoy Holding operates in three main sectors; (1) Oil & Energy, (2) Tourism & Real Estate, and (3) International Trade.

Oil & Energy is the core sector of Aksoy Holding and these activities are carried out through Turcas Petrol (BIST: TRCAS) and its subsidiaries. Turcas, with a history stretching back 88 years, is an oil and energy focused investment company with leading subsidiaries in their sectors:

 • Turcas’ flagship subsidiary in the Fuel Distribution and Lubricants market, Shell & Turcas Petrol - thanks to a network of 1,014 Shell-branded nationwide fuel stations, 12 fuel storage terminals, a state-of-the-art lubricant blending plant - reached a turnover of ca. 33 Billion TL in 2018. Shell & Turcas, established in 2006 as a JV company between Royal Dutch Shell and Turcas, is not only a leader of the Turkish energy sector but also ranks amongst the top 10 largest companies in Turkey.
 • In the field of Conventional Energy, Turcas and its German partner RWE AG owns and operates the 800 MW Denizli Natural Gas Fired Combined Cycle Power Plant since 2013 as result of a 600 Million Euro investment undertaken by the RWE & Turcas Power Generation JV company. Supporting Turkey’s security of energy supply with its high technical capabilities, Denizli Power Plant is capable of meeting ca. 2% of Turkey’s power demand.
 • In the field of Renewable Energy, Turcas fully owns and operates the 18 MW Aydın Kuyucak Geothermal Power Plant through its Turcas Kuyucak Geothermal subsidiary, which started commercial operations in Q4-2017.

Tourism & Real Estate is the second core sector of Aksoy Holding:

 • Aksoy’s flagship asset in Tourism and Hospitality is the fully-owned Conrad Istanbul Bosphorus Hotel, one of Turkey’s largest and iconic 5+ star hotels, operated by Hilton since 1992.
 • Aksoy expanded its real estate investments into the Ultra Luxury Residential Segment with the crown jewel Epique Island project in Bodrum which is undertaken by the fully-owned Aksoy Bodrum Real Estate subsidiary.
 • Aksoy is also active in the Commercial Real Estate business through the ownership of Aksoy Plaza in Istanbul under the Aksoy Maslak Real Estate subsidiary.
 • Aksoy has been investing nationwide in Industrial Real Estate through the ownership of a number of fuel station sites under the Aksoy Petrol Real Estate subsidiary.

International Trade, third business unit of Aksoy Holding, has a special focus on the distribution of branded lubricants in Iraq, Syria and other Middle Eastern and recently North African countries. Operations in this field are carried out by the fully-owned Aksoy International subsidiary and the Aksoy Middle East JV company.

While continuing to carry out investments, production, exports, distribution, trade and CSR activities with its global partners in various industries, Aksoy Holding has embraced the vision of being one of the most admired, dynamically managed, continuously growing and value creating entrepreneurial investment companies in Turkey.

According to the consolidated financials of Aksoy Holding (where flagship Shell & Turcas Petrol and RWE & Turcas Power subsidiaries are only consolidated based on equity pick up method due to minority ownerships), Group’s Total Assets and Shareholders’ Equity reached 2.7 Billion TL and 672 Million TL, respectively as of 2018 year end while employing ca. 1,510 people.