Aksoy Holding / Aksoy Holding

1978 yılında kurulan Aksoy Holding, Petrol & Enerji alanındaki faaliyetlerini 86 yıllık geçmişe sahip Turcas Petrol (BIST:TRCAS) ve iştirakleri aracılığıyla yürütür. Turcas’ın akaryakıt dağıtımı ve madeni yağlar sektöründeki iştiraki Shell & Turcas Petrol sektöründe lider konumda olmanın yanı sıra, Türkiye ekonomisinin en büyük şirketlerinden biridir. Turcas, enerji alanında ise RWE & Turcas Güney bünyesindeki 800 MW Denizli Doğalgaz Kombine Çevrim Elektrik Santrali ile Türkiye elektrik tüketiminin %2’sini karşılayabilmektedir. Bilinen enerjilerin yanı sıra Turcas, jeotermal kaynaklara dayalı 18 MW Aydın Jeotermal Elektrik Santrali yatırımını gerçekleştirerek varlık portföyünü çeşitlendirmektedir.

Aksoy Holding’in faaliyet gösterdiği ikinci iş kolu ise Turizm & Gayrimenkul’dür. Hilton oteller zinciri tarafından işletilen İstanbul’un en büyük 5+ yıldızlı oteli Conrad İstanbul Bosphorus’un ana hissedarı olan Aksoy Holding, Aksoy Bodrum Taşınmaz Yatırımları (Epique Island), Aksoy Maslak Taşınmaz Yatırımları (Aksoy Plaza) ve Aksoy Petrol Taşınmaz Yatırımları adlı iştirakleri aracılığıyla gayrimenkul sektöründe yeni yatırımlar yapmaktadır.

Aksoy Holding çatısı altında yer alan üçüncü iş kolu da Irak ve Azerbaycan pazarlarına odaklanmış olan Uluslararası Ticaret’tir. Bu iş kolundaki faaliyetler; Aksoy Enternasyonal, Aksoy Middle East ve Aksoy Iraq şirketleri tarafından yürütülmektedir.

İştirakleriyle birlikte 1.610 kişi istihdam eden Aksoy Holding’in 2016 sonu konsolide finansal tabloları uyarınca toplam varlıkları 2,037 milyar TL’ye ulaşırken özsermayesi 985 milyon TL’yi aşmıştır.

Aksoy Plaza

Founded in 1978, Aksoy Holding carries out its Oil & Energy activities through Turcas Petrol (BIST: TRCAS), with a history stretching back 86 years, and its subsidiaries. Shell & Turcas Petrol, Turcas’ subsidiary in the fuel distribution and lubricants market, is not only a leader of its sector, but also one of the largest enterprises in the Turkish economy. In the field of energy, Turcas, through the 800 MW Denizli Natural Gasfired Combined Cycle Power Plant owned by RWE & Turcas Güney, is able to meet 2% of Turkey’s power consumption. Alongside - conventional energy - Turcas is diversifying its asset portfolio by investing in the 18 MW Aydın Geothermal Power Plant utilizing geothermal resources.

Tourism & Real Estate is the second core sector of Aksoy Holding. The group, which is the majority shareholder of the Conrad Istanbul Bosphorus, Istanbul’s largest 5+ star hotel, operated by the Hilton hotel chain, is making new investments in the real estate sector through its subsidiaries Aksoy Bodrum Real Estate Investments (Epique Island), Aksoy Maslak Real Estate Investments (Aksoy Plaza), and Aksoy Petrol Real Estate Investments.

Third business unit of Aksoy Holding is International Trade, which is focussed on Iraq and Azerbaijan. Operations in this sector are carried out by the Aksoy International, Aksoy Middle East, and Aksoy Iraq companies.

In accordance with Aksoy Holding’s consolidated financial tables, the Group’s total assets had reached 2.037 billion TL and shareholders’ equity had exceeded 985 million TL by the end of 2016, while employing 1.610 people together with its subsidiaries.